SERRUPEL
TEVAHÎYA NUÇA
DENGÊ ÊZÎDXAN
SPORT
HEVPEYVÎN
AGAHDARÎ
ÊZÎDATÎ
WARÊN ÊZÎDÎYA
ÇAND û HUNER
LÊKOLÎN
NAVDARÊN ÊZÎDÎ
TURIK (LÎNK)
www.ezidi.de
www.ezidi.eu
www.bexsi.de
 

Tekilî (Kontakt

WEBHOSTING
HUNERMENDÊN ÊZÎDÎ
NIVÎSKAR
PASIN (REKLAM)
 

Navenda Çanda Êzîdxan li Bremen

www.ezidi.de e-Mail: info@ezidi.de

Malpera Ciwanê Koçane

http://www.ciwane-kocane.com

Hevgirtina Êzîdîya Sulingen

http://www.hevgirtina-ezidiya.com

Mala Êzîdîya li Oldenburg

www.yeziden.de

Êzîdîyên Rusya

http://www.ezid.ru/

Komela Êzîdîya li Danîmark

www.ezidi.dk

Mala Êzîdîya li Berlîn

www.mala ezidiyan-berlin.net

Eziden-Colloquium

www.yeziden-colloquium.de

Malpera Serbixwe

www.denwan.de

Malpera Serbixwe

www.kiwex.de

Bingeha Lalis Dihok

www.lalishduhok.org